“At arbejde med Skov & Naturpleje i bred forstand, er en drengedrøm der går i opfyldelse.

Det tør jeg godt love, du vil kunne opleve i måden jeg løser din opgave på”

Claus Broch

Om mig – og hvorfor jeg arbejder med Skov & Natur

Det lå ikke i kortene da jeg var ung?

Da jeg som ungt menneske skulle vælge uddannelse, vidste jeg at jeg gerne vil arbejde med skov- og/eller landbrug. Det var der ikke mange der synes var en god idé. Mest fordi økonomien i skov- og landbrug, var ringe på det tidspunkt. Derfor endte jeg med at bruge min tid på noget helt andet.

Jeg har en militær, merkantil, finansiel og kommunikationspsykologisk baggrund, og har arbejdet som leder i mere end 25 år i forskellige danske og udenlandske virksomheder. Det har jeg været glad for at og det har givet mig en masse dejlige oplevelser og erfaringer.

Da jeg havde muligheden, greb jeg chance og blev selvstændig. Det er også et valg og en vej som jeg er overordentlig glad for. En vej som over den seneste periode, stille og roligt har ført mig i retning af min “drengedrøm” – at arbejde med Skov- og Naturpleje.

 

Coach by Coach menneskeudvikling
Coach by Coach virksomhedsudvikling

Om opgaven og hvilke opgaver jeg løser?

Det kunne være at opgaven er for omfangsrig? Eller at du blot hellere vil bruge din tid på noget andet? 

Helt overordnet så er der ikke mange opgaver jeg ikke løser. Både virksomheder og private er velkomne.

De fleste opgaver jeg løser er skovning, topkapning, indtrækning, styning, kløvning, opflisning af grenaffald og stubfræsning.

Beplantning, beskæring, tilsyn med hegn, pleje af vandløb herunder grødeskæring samt hegnsklipning er også opgaver jeg gerne påtager mig.

Jeg løser også opgaver udi græsslåning, klipning af hæk, fræsning samt pleje af eng- og græsningsarealer herunder bekæmpelse af ukrudt.

Og hvis jeg skulle stå med en opgave der rækker ud over hvad jeg kan klare selv, så har jeg et solidt netværk af mennesker og virksomheder jeg samarbejder med.

om min virksomhed – og min baggrund for at drive den?

Jeg siger hvad jeg mener, jeg mener hvad jeg siger og jeg holder hvad jeg lover?

Det er din garanti for, at jeg løser opgaven som du ønsker det og som vi bliver enige om.

Jeg er selvfølgelig forsikret som lovgivningen foreskriver det. Jeg er uddannet fra Skovskolen i Nødebo ligesom jeg har stået i mesterlære hos én af Danmarks dygtigste skoventreprenører. Derudover samarbejder jeg løbende med andre dygtige mennesker, så jeg lærer hele tiden nyt og bliver hele tiden klogere, dygtigere og mere erfaren.

Jeg er glad, positiv, løsningsfokuseret, ordentlig, redelig og engageret lidt ud over det almindelige. Jeg vil glæde mig til at blive kontaktet af dig og lytte til hvilken opgave du ønsker løst. Som oftest vil jeg gerne “se” opgaven inden vi bliver enige om hvordan den skal løses. 

Jeg driver min virksomhed i selskabsregi og gør al ting efter bogen. 😉

 

Coach by Coach virksomhedsudvikling
w

Ræk hånden ud…

Ring, skriv en mail, send en SMS, en brevdue eller røgsignaler – gør blot noget – ellers bliver opgaven aldrig løst!

Besøg mig også her

      

Share This