Vælg en side

Hvilken pensel maler du med?

af | 24. maj 2018 | Artikler

De brede penselstrøg og eller detaljerede, detaljer!

Jeg har allerede har skrevet flere artikler, om noget der interesserer mig meget, som menneske, leder og coach. Hvad er det der gør, at mennesker agerer eller kommunikerer på bestemte måder, i bestemte situationer, herunder hvor fra mennesker henter information, når de skal vurdere og tage stilling til noget.

Denne artikel handler om det næste af i alt 5, såkaldte META programmer, som jeg tager under lup – denne gang Abstraktionsfilter.

Hvis du har læst nogle af de tidligere artikler om META programmer, så spring blot de næste 2 afsnit over og spring direkte til afsnittet med titlen Abstraktionsfilter.

Udgangspunkt

Mit udgangspunkt er, at vi er mageløse væsner der er udrustet med en enestående bio-computer (hjernen). Udfordringen er blot nogle gange, at vi enten ikke har fået udleveret en brugsanvisning, ikke kan finde den eller ikke har fået den læst. 😉

Og det er min oplevelse, at meget at det, som mennesker ”bøvler” med, kan påvirkes positivt ved at bruge brugsanvisningen. Den findes faktisk!

Derudover så arbejder jeg ud fra en grundforudsætning om, at mennesker laver kort over virkeligheden. Kort der ikke er det samme som selve landskabet. Mennesker reagerer ud fra deres eget kort over virkeligheden – ikke ud fra virkeligheden selv. Den virkelighed du oplever, er et produkt af en række neurologiske filtre. Mennesker er ikke lig deres adfærd.

Ud af et helhjertet ønske om at dele den viden, indsigt og de erfaringer jeg har, vil jeg over en række kortere artikler, beskrive nogle kendetegn ved den menneskelige neurologi. Dette er artikel #3. Du finder de tidligere artikler på www.coachbycoach.dk/artikler eller på min profil på LinkedIn.

En viden og indsigt, som jeg selv bruger på daglig basis. Som Coach, Mentor og Sparringspartner. Jeg bruger det, når jeg arbejder med udvikling af mennesker, ledere og teams. Og det er en integreret del af mit arbejde med at hjælpe stressramte tilbage på sporet.

Hvad er META Programmer egentligt?

Om dem har jeg allerede skrevet, at de er et kapitel helt for sig. De har mest at gøre med, hvordan vi opfatter og forstår ting. META programmer hænger sammen med et andet kendt psykologisk princip, nemlig det der siger at dele af vores adfærd, er styret af det ubevidste.

META programmer er der kortlagt mange af og det endelige antal afhænger af, hvordan de grupperes eller kategoriseres. META programmer er en slags filtre og strategier for, hvordan vi bearbejder information. Filtre som sorterer de udefra kommende sansedata. En slags sorteringsmaskine, der er med til at beslutte hvordan vi opfatter og forstår noget.

Som i så mange andre sammenhænge, så er vi som mennesker underlagt en række neurologiske grundvilkår. Et af dem siger, at vi kun kan have vores fokus rettet mod 7 +/- 2 samtidige opmærksomhedspunkter. Netop dette grundvilkår, gælder alene for den fuldt udvoksede hjerne. Hos børn, er evnen til at have sit samtidige opmærksomhedspunkter, lavere.

META programmer er tæt relateret til den systematisk vi anvender i, hvad vi udelader og hvad vi lader slippe igennem vores filtre. Når du lægger mærke til noget, så er du ikke bevidst om, hvad du udelader eller undlader at lægge mærke til. 😉

META programmer er altid kontekstafhængige. Der er ikke noget, der er mere rigtigt eller mere fint end andet, heller ikke når det kommer til META programmer!

META programmer beskrives typisk på en skala, hvor præferencerne er angivet i hver sin ende af skalaen eller fordelt ud over skalaen. I nogle situationer har mennesker en præference for at være i den ene ende og i andre situationer, præference for at være i den anden ende af skalaen. I helt tredje situationer, kan det tænkes, at mennesker befinder sig et eller andet sted, mellem yderpunkterne.

Den enkeltes mulighed for bevidst at være fleksibel omkring META programmer er begrænset, i særdeleshed fordi mange mennesker slet ikke er opmærksomme på META programmerne og hvad de gør. Det er som om, at META programmer er sådan en slags grund-gear, som hjernen sætter sig i, når du vågner, helt af sig selv. Du kan ændre dine præferencer og det skal der bruges dygtigt med energi og bevidsthed til.

Der er nogle af META programmerne, der er mere styrende end andre. De fem META programmer jeg har valgt at beskrive nærmere er: Motivationsretning, Referenceramme, Relationsfilter, Begrundelsesfilter og Abstraktionsfilter. Denne artikel, handler om Abstraktionsfilter.

Abstraktionsfilter

Handler i alt sin enkelthed om, hvor store portioner af information eller viden, et menneske ønsker at håndtere.

Som de andre META programmer, så er der 2 yderpoler, også på dette program. I den ene ende af skalaen, finder vi mennesker der, foretrækker at arbejde med specifik og detaljeret information. Modpolen til det, er de mennesker, der kontekstafhængigt har en forkærlighed for at arbejde med de brede penselstrøg.

 

 

For mennesker med en præference for det specifikke, vil du blandt andet kunne observere:

  • … at de foretrækker detaljer, små bidder eller sekvenser
  • … kan ofte kun forholde sig til den seneste mindre portion information samt den næste
  • … ”ser ikke skoven for bare træer”
  • … har svært ved at få mening ud af store perspektiver og højt abstraktionsniveau
  • … kan have svært ved at prioritere

For mennesker med den modsatte præference, vil du eksempelvis kunne opleve:

  • … en udtalt forkærlighed for de store linjer
  • … at de godt kortvarigt kan fordybe sig i detaljer og vil ofte hurtigt vende tilbage til det store overblik
  • … får mening ud af noget, igennem at betragte de store linjer og overblikket
  • … ”ser ikke træerne for bare skov”
  • … udtrykker sig nogle gange så generelt, at det kan være svært at forstå dem

 

 

Kortlægning af netop dette META Program

Hvis du ønsker, at finde frem til, hvilken præference et menneske har, i en given situation, kan du stille spørgsmål, designet til formålet. Når du lytter til svarende på spørgsmålene, vil du ikke være i tvivl om det andet menneskes konkrete præference i den konkrete kontekst.

Spørgsmålet der kan give svar på præferencer her er såre simpelt:

”Hvordan vil du helst have informationen præsenteret?”

Mennesker med fokus på det specifikke vil typisk svare ved trinvist og nøjagtigt at beskrive, hvem, hvad og hvor. Hvis de bliver afbrudt i en sådan beskrivelse, kan de starte forfra. Hvis der mangler detaljer, i den information de skal modtage, vil de selv efterspørge flere detaljer.

Er præferencen mere for det generelle, vil folk typisk udtrykke sig i oversigtsform og uden detaljer. De kan tale om en situation i mere tilfældig orden. De forstår både generelt og specifikt sprog. Hvis de er i tvivl, vil de spørge dig om, hvad noget betyder og de vil også bede dig gå videre, hvis informationerne bliver for specifikke.

En anden måde at skelne på, ligger i det kropssprog der tydeligt er forskelligt. Folk med forkærlighed for det specifikke, vil typisk gestikulere med små bevægelser med arme og hænder og have hænder tæt samlet. De store bevægelser med både hænder og arme hvor hænderne er fjernt fra hinanden, er typisk et kendetegn hos mennesker der mere er til det generelle.

Statistisk set, vil cirka 15 % af alle mennesker, overvejende have en præference for det specifikke, cirka 60 % vil være overvejende tilhænger af det generelle og de sidste 25 % vil typisk have lige dele interesse for det generelle og specifikke.

Praktisk anvendelse

Det at have fokus på, hvordan mennesker du er sammen med, helst vil modtage information (generel eller specifik) kan have stor betydning for, hvor dygtigt du får dit budskab frem.

Skal du forhandle med eller sælge til, en specifik person, så bryd tingene ned i specifikke detaljer. Præsenter synspunkterne i rækkefølge og undgå vage og generelle betragtninger. Fremhæv skovens træer.

Kommunikerer du med en generel person, så præsenter de store linjer og undgå detaljerne. Undgå sekvenser og læg vægt på skoven mere end træerne.

I en ledelsesmæssig kontekst, vil mennesker med interesse for detaljer, typisk have det godt med at modtage detaljeret information om hvordan en opgave skal løses herunder klart fokus på rækkefølge. Forvent ikke, at modtageren selv ser eller forstår de store linjer.

Medarbejdere der mere er til det generelle, vil sådan set hellere have en bred oversigt over hvad der skal gøres og vil gerne springe alle detaljerne over. Vær opmærksom på, at netop fordi detaljerne ikke har interesse, så kan de generelle, sagtens selv udfylde den eventuelt manglende information, på en anden måde end du selv ville gøre.

 

 

Jamen – er det da så vigtigt at skelne?

Se det afgør du jo helt selv. På mit kort over virkeligheden er svaret klart: JA! Der er ikke noget som fravær af fokus, eksempelvis på netop dette META program, der kan forstyrre og genere kommunikation mellem 2 mennesker. Grænsende til, at kommunikation simpelthen bliver så ”bøvlet” at ingen af parterne, får noget ud af det.

Hvad er så næste skridt?

For mig, er næste skridt at beskrive nogle flere META programmer samt skrive om, hvordan du aktivt kan anvende din viden om netop META programmer i forskellige sammenhænge.  

 

Hvad det næste skridt er for dig – det ved du bedst. Måske du har lyst til at læse flere afsnit. Måske har jeg ikke fanget din nysgerrighed i tilstrækkelig grad.

Jeg glæder mig til at skrive mere. Til at dele og til at modtage feedback.

Tak for nu og god dag. 

Claus

Share This