Vælg en side

Hvis ansvar er det egentlig – Stress?

af | 31. maj 2018 | Artikler

Stress – hvis ansvar er det?

I mit arbejde med at undervise på kurser i at forebygge stress, støder jeg på det. Igennem mange samtaler med mennesker, der er eller har været ramt af stress, møder jeg det. På LinkedIn, Facebook, dagspressen, Twitter kan jeg læse om det.

Spørgsmålet der optager mange – hvis ansvar er det at gøre noget ved stress?

Der er mennesker der mener at det i altovervejende grad, er virksomhedernes ansvar at sikre at ingen rammes af stress på den negative og begrænsende måde. Og der er også de der mener, at det udelukkende er den enkeltes ansvar. Sidst men ikke mindst, er der en række meninger, der ligger placeret imellem de 2 synspunkter.

En række af de meninger jeg møder, giver ganske enkelt ikke mening. I den kontekst, at kilden til stress lige så vel, kan være arbejdslivet som privatlivet. For de fleste mennesker, der oplever stress, er det ikke enten det ene eller det andet. Det blander sig. Så vi kan sagtens opleve at være stressede på arbejde, egentlig mest af årsager der skal søges i den privates sfære. Og vi kan også opleve at sammenhængen er modsat.

 

 

Betyder det så, at virksomheder ikke har noget ansvar eller egentlig ikke rigtig kan gøre noget?

Nej. Ingenlunde. Det at tage ansvar for, at skabe, opretholde og videreudvikle et sundt psykisk arbejdsmiljø er virksomhedens ansvar. Og det er også den enkeltes ansvar at bidrage til netop det. Uanset om den enkelte, har ledelsesansvar eller ej.

I de situationer, hvor årsagen til stress primært skal søges i den enkeltes private liv, ender det derfor også ofte med at være noget der kan påvirke virksomheden. Uanset om du synes det er retfærdigt eller ej. Det er jo ikke anderledes, end mennesker der bliver påvirket af dødsfald, alvorlig sygdom eller tilsvarende, blandt de nærmeste, ligeledes bærer en mulig påvirkning med på job. Heldigvis oplever jeg, at der er mange virksomheder, der gerne vil gøre noget for at imødegå og håndtere stress, uanset hvor det er opstået.

Jeg har også mødt virksomhedsejere, der har det modsatte synspunkt. Altså at de alene betragtede det som deres ansvar at hjælpe med undgå og håndtere stress, relateret til jobbet. Håndtering af stress der udspringer fra den privates sfære, mener de ikke er virksomhedens ansvar. Da stress, som stort set alt andet, er styret fra hjernen, kræver det lidt udvikling, før den synsvinkel giver mening! Jeg skal samtidig understrege, at de virksomhedsejere jeg har mødt, jo er fra Norge! Det synspunkt findes nok ikke i Danmark. 😉

 

 

Okay, okay – så hvad er min rolle som individ så?

Ganske simpel. At sikre at du ligger inde med værktøjer og mentale strategier der sikrer, at du kan håndtere dig selv på en måde, så stress ikke behøver at opstå. Jeg tænker, at din rolle på arbejdspladsen også er at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø.

Måske kan du allerede håndtere dig selv. Og måske oplever du ikke at være stresset. Måske har du faktisk verdens største ”pyt”-knap installeret. Hvis ikke, så kan du snildt lære det. Hvis du vil?

Er der andre vinkler?

Ja – utvivlsomt. En af dem, som jeg typisk møder hos mennesker der har været ramt af stress i den negative og begrænsende version er, at de er voldsomt optaget af at argumentere for, at virksomhederne, er de eneste der har ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø. Den vinkel synes jeg, mangler lidt nuancer og et valg.

Så hvis en af årsagerne til, at du har været ramt af stress, er at du har verdens dårligste chef, der igennem sin ledelse eller mangel på samme, skaber eller opretholder verdens dårligste psykiske arbejdsmiljø, hvad vil du så helst? Vente på at ”nogen” eller ”virksomheden” sørger for at gøre noget ved chefen eller det negative psykiske arbejdsmiljø, mens du potentielt får det skidt? Eller vil du hellere, være i stand til at håndtere dig selv, så du ikke får det dårligt, i det dårlige psykiske arbejdsmiljø samtidig med, at du aktivt bidrager til, at det psykiske arbejdsmiljø, bliver bedre?

 

 

Jeg ved godt hvad jeg ville vælge. Jeg ved også hvad en lang række af de mennesker jeg har arbejdet med igennem årene, har valgt. Hvad vælger du? Hvad synes du er dit ansvar? Hvad tænker du er virksomhedens ansvar?

God dag. 😉

Claus

Share This