Vælg en side

Om motivation og værdier – hvordan de hænger sammen?

af | 8. dec 2017 | Artikler

Hvad er motivation? Er det forskelligt fra menneske til menneske. Hvorfor er nogle mennesker tilsyneladende bedre til at få forandringer til at ske? Forandringer de ønsker skal ske?

Overalt hvor jeg kigger. Ser jeg opfordringer. Til at forandre det ene eller det andet. Der er tilsyneladende ingen grænser. Det er spændende og det virker som om, at det tit sker, at det ikke lykkedes.

Kender du det? At der er noget du gerne vil ændre? Du ved hvad det ville betyde at ændre netop det? Det vil opleves fantastisk? Du vil rigtig gerne i gang og det er som om, at det første skridt er umuligt at tage.

Der er skrevet meget om motivation. Noget er sludder. Meget er taget fra sports verdenen. Definitionen af motivation fra Gyldendals Den Store Danske Ordbog er: bevægende årsag. Motivation er i psykologien et samlebegreb for forklaringer på, hvad der bevirker menneskers psykiske og kropslige aktivitet. Teorier om motivation forsøger derigennem at besvare det måske mest grundlæggende spørgsmål af alle, nemlig hvorfor mennesker gør noget snarere end intet og gør dette snarere end hint, samt hvilke mentale og eventuelle fysiologiske processer der herunder finder sted.

Faktisk er det rimelig simpelt. Når man undersøger det nærmere, så motiveres mennesker kun af én ting. Nemlig at opnå eller undgå. Opnå at deres eget personlige værdisæt lever og ånder. Undgå at deres eget personlige værdisæt krænkes. Det er afhængigt af konteksten. Det samme menneske kan i nogle situationer være motiveret af at “undgå”. I andre situationer drives motivationen af at “opnå”. Det ene er ikke finere eller bedre end det andet. Der er præcis lige meget saft og kraft i “opnå” og “undgå”.

Det er faktisk muligt i kortere tid, at lade sit værdisæt krænke. På et tidspunkt vil de fleste opleve, at det alene medfører dårligt humør, manglende resultater og negativitet med sig.

Den måde vi agerer på, at styret i en bestemt rækkefølge. Identitet, overbevisninger & værdier, meta programmer, mentale strategier, fysiologi & sprogmønstre og omgivelser. Værdier er derfor svære at ændre på. De ligger tæt på den identitet og de overbevisninger vi oplever verden igennem. Det er derfor, at værdier har stor indflydelse, på det vi gør og ikke gør.

Når noget du gerne vil, er drevet af opnå eller undgå. Når det er vigtigt nok. Så kan du gennemføre de forandringer du vil. Når du er fuldt ud committed til dine mål, så vil du finde en måde, at virkeliggøre dem på. Hvor der er vilje er der vej. Vilje er et element, relateret til motivation og vigtighed. Viljen til at opnå eller undgå noget bestemt.

Når du tænker efter. Hvordan ser dit værdisæt så ud? Hvad vil du gerne opnå? Hvad vil du gerne undgå?

Det du er lykkedes med, hvordan hænger de sammen med dit værdisæt? Det du endnu ikke er lykkedes med, hvor vigtigt er det for dig?

Når du definerer mål for dig selv. Så vær opmærksom på dit værdisæt. Vær opmærksom på, hvad der er vigtigt for dig?

Når du er helt skarp på netop det, så er du tættere på målet. Du har taget det første skridt. Det sværeste af dem alle. Succesfulde forandringers fundament er motivation. Når du træner længe nok, vil de forandringer, blive forankret. Noget er anderledes og bedre. Se det er udvikling.

Med ønsket om, at du succesfuldt må gennemføre de forandringer der giver mening for dig.

Claus

Share This